Magistritöö seminar I arvestuse tingimused

Arvestuse saamiseks tuleb esitada:

  1. Üliõpilase ja juhendaja poolt allkirjastatud magistritöö teema registreerimise vorm on saadetud õppenõustajale.
  2. Magistritöö sissejuhatus (2…3 lk), mis sisaldab teema aktuaalsuse põhjendust ja töö probleemi tutvustust koos viidetega seda toetavatele teaduslikele allikatele, töö eesmärki, uurimisküsimusi ja lühikest kokkuvõtet töö struktuurist.
  3. Magistritöö struktuur vabalt valitud kujul (sisukord, tabel, ideekaart vms).
  4. Kirjanduse analüüs magistritöö teemal vähemalt mahus 6 lk (ca 13500 tähemärki), mis põhinev vähemalt 10 teaduslikul allikal.

Laadige tööd kursuse Google Drives oma nimega kausta hiljemalt arvestuse ajaks.

Arvestus 06.06.2022 kell 10.00 digitaalselt.
Järelarvestus 16.06.2022 kell 10.00. digitaalselt.

Ligipääs teadusartiklitele TLÜ raamatukogu kaudu

Mul valmis lühike videojuhend selle kohta, kuidas pääseb TLÜ Akadeemilise Raamatukogu kaudu ligi Google Scholarist leitud teadusartiklitele.

Mõned olulisemad andmebaasid digitehnoloogiate alal, millele meie raamatukogus ligipääs on:

Magistritöö seminar I arvestuse tingimused

IFI7065.DT Magistritöö seminar I arvestuse saamiseks tuleb esitada:

  • magistritöö sissejuhatus (2…3 lk), mis sisaldab teema aktuaalsuse põhjendust ja töö probleemi tutvustust koos viidetega seda toetavatele teaduslikele allikatele, töö eesmärki, uurimisküsimusi ja lühikest kokkuvõtet töö struktuurist;
  • magistritöö struktuur vabalt valitud kujul (sisukord, tabel, ideekaart vms);
  • üliõpilase ja juhendaja poolt allkirjastatud magistritöö teema registreerimise vorm.

Magistritöö sissejuhatus ja struktuur laetakse Google Drive kausta arvestuse toimumise ajaks. Magistritöö teema registreerimise vorm saadetakse õppenõustajale hiljemalt arvestuse toimumise ajaks.

Põhiarvestus: 18.04.2020 kell 10.15 elektrooniliselt Zoom keskkonnas
Järelarvestus: 10.06.2020 kell 12.00 elektrooniliselt