Kontaktpäev I

Esimene kontaktpäev toimub 9.02.2013, kell 10.00-14.00 ruumis A-402.

Esimesel seminaril on plaanis tutvustada:

  • mida me seminaril tegema hakkame ning kuidas saada arvestus;
  • kuidas alustada magistritööga;
  • kuidas leida potentsiaalne juhendaja;
  • millised on juhendaja ja juhendatava ootused/vastutused;
  • millised on võimalused siduda oma magistritöö mõne HTK projektiga;
  • kuidas ettevalmistada järgmiseks seminariks.

Kohtumiseni homme!

Kontaktpäeva slaidid leiab siit.

Magistritöö seminar I alustab

9.02.2013 alustame IFI7065 Magistritöö seminariga, mis on mõeldud nii haridustehnoloogia kui ka informaatika õpetaja, infojuht tudengitele.

Magistritöö seminari eesmärk on toetada tudengite erialase spetsialiseerumise väljakujunemist, praktiliste oskuste omandamist teadusliku uurimistöö planeerimisel ja läbiviimisel ning aidata saavutada valmisolekut magistritöö edukaks koostamiseks ja kaitsmiseks.

Seminari käigus analüüsime iga osaleja esialgseid magistritööde ideid, potentsiaalset struktuuri ning sobivat raamistikku. Täpsemalt vaatleme:

–       Uurimistöö koostamise praktilisi aluseid

–       Uurimisteema piiritlemist ja probleemi püstitamist

–       Erialakirjanduse ning uurimismaterjali otsimist ja kasutamist

–       Teoreetilise raamistiku loomist uurimistööle

–       Uurimistöö metodoloogilisi valikuid ja meetodite rakendamist

Ainekood: IFI7065

Läbiviijad: Dr. Terje Väljataga, Kairit Tammets ja Hans Põldoja

Ainepunktid: 3 EAP (kevadsemester)

Kontaktundide maht: 16 h

Kohtumiseni laupäeval, 9. veebruaril.