Iseseisev töö III kontaktpäevaks

Laupäeval 6. aprillil toimub meil kursuse kolmas kontaktpäev. Me eelmises seminaris lühidalt selgitasime ülesande ära, aga ei jõudnud seda postitada siia. Teie ülesanne on järgmine:

Tutvuge siia postitusele lisatud magistritööde eesmärkide ja uurimisküsimuste skeemidega. Kirjutage nende eeskujul oma magistritöö kohta välja:

  • magistritöö probleem ühe lausega
  • magistritöö eesmärgid
  • magistritöö uurimisküsimused

Esitage need nii ajaveebipostituses tekstina (et neid oleks lihtne kopeerida) kui ka skeemina, mis näitab eesmärkide ja uurimisküsimuste vahelisi seoseid.

Näited: magistritoo_struktuuri_naited.pdf

Ootame teie postitusi kolmapäevaks 3. aprilliks, et me jõuaks need enne seminari läbi vaadata.

Kontaktpäev II

Tere,

Lähenemas on  teine seminari kontaktpäev. Et see kontaktpäev igati õnnestuks ootame osalejatelt 6. märtsi õhtuks magistritöö probleemi püstitust, selle aktuaalsuse põhjendust, seost teoreetilise baasiga ning oodatavat mõju või vihjeid, mis on see uus teadmine, mida töö lõpuks pakub (max 1 lk).

Kui ei ole veel selgeks saanud täpne teema ning mõtteid on mitmeid, siis tasub need kindlasti kirja panna ning arutame siis koos, mis probleem just käsile võtta.

Magistritööga seotud mõtteid ja probleemi püstitusi loodame lugeda teie ajaveebidest. Selleks registreerige kindlasti oma ajaveeb ka edufeedr’is.

Ja kohtumiseni siis laupäeval, 9. märtsil ruumis A-402 (10:00 – 14:00).