Iseseisev töö IV kontaktpäevaks

Kuigi osa teist alles otsivad teemat ja probleemi püstitust, siis vastavalt ajakavale liigume sellegipoolest edasi magistritöö järgmise etapi juurde, milleks on metodoloogia. Kuna esimese kursuse tudengid ei ole saanud veel uurimismeetoditega seotud aineid, siis ei oota me teilt ka väga põhjalikku ja tõsist postitust selle kohta, kuidas te andmeid oma töö jaoks koguma hakkate.

Magistritöö jaguneb tavaliselt teoreetiliseks ja empiiriliseks osaks. Teoreetilises osas seletatakse tavaliselt lahti töös kasutatavad erinevad mõisted, antakse ülevaade varasematest sarnastest uurimustest ning kirjeldatakse töö raamistik, millele baseerudes viiakse läbi empiiriline uuring ehk siis lihtsalt öeldes kogutakse reaalseid andmeid oma uurimisküsimustele vastuste leidmiseks. Ja viimases kontaktunnis ongi plaanis arutleda, keda ja mida üldse peaks uurima, kuidas ühe või teise probleemi lahendamiseks andmeid koguda, mida nendega peale hakata.

Seega, ootame teilt 1. mai õhtuks lühikest kirjeldust magistritöö metodoloogiast:

– keda/mida hakkate uurima? Kas need on õpetajad, õpilased, lasteaialapsed või hoopis mingid dokumendid, mängud jne? Kui palju uuritavaid te enda arvates oma probleemi korralikuks lahendamiseks vajate? Kas need uuritavad peaks/võiks olla näiteks ühe kooli õpetajad või on need mängud teatud vanusele?

– kuidas te andmed kätte saate? Kas näiteks võiks mõnda sihtgruppi intervjueerida, lasta täita neil küsimustik või hoopis koguda nende mõtteid ajaveebidest?

– mida te nende andmetega peale hakkate? Kas otsite näiteks kogutud ajaveebidest teatud sõnu, juhtumeid või tahate hoopis põhjalikumalt vaadelda teatud mängu komponente?