Iseseisev töö IV kontaktpäevaks

Suurem osa teist on leidnud endale sobiva teema, sõnastanud esialgse probleemipüstituse paari lausega ning tegelenud uurimisküsimustega. Viimane ülesanne Magistritöö seminar 1 raames koosneb kahest osast:

1. osa magistritöö sissejuhatus
magistritöö sissejuhatus (2-3 lk), kus on pikemalt lahti kirjutatud probleem, mida uurima hakatakse, töö eesmärgid ning uurimisküsimused/hüpoteesid ehk siis sissejuhatuses tuleks kirjutada, millest sinu uurimus räägib (teema, valdkond, üldine eesmärk), põhjendada valitud teema aktuaalsust, tähtsust, uudsust ning mida täpsemalt loodad oma tööga saavutada/teada saada. Lisage sissejuhatuse lõppu ka lühike ülevaade töö ülesehitusest (millistest peatükkidest töö hakkaks koosnema).

Selline harjutus annab teile hea stardipositsiooni hakata tegelema oma magistritöö teoreetilise ja empiirilise osaga ning keskenduda juba konkreetsemalt uurimismeetodite kursusel vajalikule metoodikale.

2. osa magistritöö metodoloogia
Kuna esimese kursuse tudengid ei ole saanud veel uurimismeetoditega seotud aineid, siis ei oota me teilt ka väga põhjalikku ja tõsist postitust selle kohta, kuidas te andmeid oma töö jaoks koguma hakkate.

Magistritöö jaguneb tavaliselt teoreetiliseks ja empiiriliseks osaks. Teoreetilises osas seletatakse lahti töös kasutatavad erinevad mõisted, antakse ülevaade varasematest sarnastest uurimustest ning kirjeldatakse töö raamistik, millele baseerudes viiakse läbi empiiriline uuring ehk siis lihtsalt öeldes kogutakse reaalseid andmeid oma uurimisküsimustele vastuste leidmiseks. Ja viimases kontaktunnis ongi plaanis arutleda, keda ja mida üldse peaks uurima, kuidas ühe või teise probleemi lahendamiseks andmeid koguda, mida nendega peale hakata.

Seega, ootame teilt ülesande teise osana lühikest kirjeldust magistritöö metodoloogiast:

– keda/mida hakkate uurima? Kas need on õpetajad, õpilased, lasteaialapsed või hoopis mingid dokumendid, mängud jne? Kui palju uuritavaid te enda arvates oma probleemi korralikuks lahendamiseks vajate? Kas need uuritavad peaks/võiks olla näiteks ühe kooli õpetajad või on need mängud teatud vanusele jne?

– kuidas te andmed kätte saate? Kas näiteks võiks mõnda sihtgruppi intervjueerida, lasta täita neil küsimustik või hoopis koguda nende mõtteid ajaveebidest jne?

– mida te nende andmetega peale hakkate? Kas otsite näiteks kogutud ajaveebidest teatud sõnu, juhtumeid või tahate hoopis põhjalikumalt vaadelda teatud mängu komponente jne?

Postitusi ootame 24. aprilli õhtuks.

Neljanda seminari ettekanded ja retsensendid

26. aprilli seminaril tulevad ettekandmisele 6 magistritööd. Postitan siia ettekandjate ja retsensentide nimed:

 • Katrin Schultz – Maris Maripu, Taimi Dreier
 • Kristi Jaason – Kaire Kollom, Elo Sepp
 • Katriin Orason – Piret Joalaid, Mihhail Gruzdev
 • Vaik0 Mäe – Virgo Õitspuu, Viive Abel
 • Luisa Pani – Helle Kiviselg, Kaire Kollom
 • Julia Ratšinskaja – Anželina Latõševa, Dmitri Burlakov

Tegin Dropboxi ettekandjate nimelised kaustad. Palun ettekandjatel laadida oma magistritööd sinna hiljemalt teisipäeva 22. aprilli õhtuks. Retsensioonid palun laadida Dropboxi reede 25. aprilli lõunaks.

Kolmanda seminari ettekanded ja retsensendid

29. märtsi seminaril tulevad ettekandmisele 7 magistritööd. Postitan siia ettekandjate ja retsensentide nimed:

 • 
Dmitri Burlakov — Vaiko Mäe, Julia Ratšinskaja
 • Mihhail Gruzdev — Viive Abel, Elo Sepp
 • Anželina Latõševa — Helle Kiviselg, Luisa Pani
 • 
Maris Maripu — Piret Joalaid, Kaire Kollom
 • Virgo Õitspuu — Taimi Dreier, Katrin Schultz
 • Kristi Rahn — Kristi Jaason, Katriin Orason
 • Piret Joalaid

Tegin Dropboxi ettekandjate nimelised kaustad. Palun ettekandjatel laadida oma magistritööd sinna hiljemalt teisipäeva 25. märtsi õhtuks. Retsensioonid palun laadida Dropboxi reede 28. märtsi lõunaks.

Ülesanne 2: probleem, eesmärgid, uurimisküsimused

Laupäeval 29. märtsil toimub meil kursuse kolmas kontaktpäev. Teie ülesanne selleks on järgmine:

Tutvuge siia postitusele lisatud magistritööde eesmärkide ja uurimisküsimuste skeemidega. Kirjutage nende eeskujul oma magistritöö kohta välja:

 • magistritöö probleem ühe lausega
 • magistritöö eesmärgid
 • magistritöö uurimisküsimused

Esitage need nii ajaveebipostituses tekstina (et neid oleks lihtne kopeerida) kui ka skeemina, mis näitab eesmärkide ja uurimisküsimuste vahelisi seoseid.

Näited: magistritoo_struktuuri_naited.pdf

Ootame teie postitusi kolmapäevaks 26. märtsiks, et me jõuaks need enne seminari läbi vaadata.