Magistritöö seminar II Dropbox

Tegin magistritöö seminar II jaoks Dropbox kausta, kuhu saate laadida oma magistritöö mustandid. Esialgu on seal all nimeline kaust kõigile 1. märtsi ettekandjatele. Palun laadige oma töö mustand oma nimega kausta hiljemalt kolmapäevaks 25. veebruariks.

Retsensiooni kirjutajatel palun laadida retsensioon retsenseeritava üliõpilase nimega kausta enne pühapäevast seminari. Soovitusi retsensiooni kirjutamiseks leiate eelmise kohtumise slaididelt [PDF].

Pühapäevased esinejad võivad tutvuda ka ühe võimaliku kaitsekõne ja esitluse näitega.

Esimene ülesanne – probleemipüstitus

Ma avastasin, et me unustasime magistritöö seminar I järgmise korra ülesande postitada :)

Sellel kursusel kasutame me kodutööde postitamiseks ja tagasiside andmiseks ajaveebe. Palun tehke magistritöö seminar I jaoks oma ajaveebi eraldi rubriik ning liituge kursusega EduFeedr keskkonnas.

Esimeseks ülesandeks on postitada oma ajaveebi magistritöö probleemipüstitus, mis koosneb järgmistest osadest:

  • probleem, mida te oma magistritööga uurida või lahendada soovite;
  • probleemi aktuaalsuse põhjendus;
  • seos teoreetilise baasiga;
  • töö oodatav tulemus, mõju ja uus teadmine;
  • 5 märksõna eesti ja inglise keeles, mille alusel teemaga seotud allikaid otsida.

Probleemipüstituse maht võiks olla umbes 1 lk. Probleemipüstituses viidatud kirjandusallikate viited palume vormistada APA viitamissüsteemi järgi.

Kui te kõhklete veel mitme teema vahel, siis palun pange kirja mõtted mõlema teema kohta. Sel juhul saame teil aidata otsustada, milline teema on magistritöö jaoks sobivaim.

Jääme teie probleemipüstitusi ootama kolmapäevaks 25. veebruariks.

IFI7066 ettekandjad ja retsensendid

Esimesel kontaktpäeval kokku lepitud ajakava:
1.03. Esinejad ja retsensendid
Lili – Peeter, Ruth, Ülle
Tuuli – Kadri, Erkki
Kristel – Kärt, Kadi

14.03 Esinejad ja retsensendid
Kärt – Kristel, Ruth
Katrin – Tuuli, Ülle
Dairi – Kristel, Erkki
Kadri – Kadi, Eve
Ülle – Katrin, Lili
Ruth – Peeter, Meelis

28.03 Esinejad ja retsensendid
Peeter – Meelis, Tuuli
Erkki – Kadri
Meelis –
Kadi – Lili
Taimi –
Eve – Kärt, Dairi

Magistritöö seminar I EduFeedr

Tegin esimese kursuse magistrantide jaoks EduFeedris kursuse. Enne kursusele registreerumist tehke palun oma WordPress ajaveebis eraldi rubriik ning lisage registreerumisel selle aadress.

Registreerumisvorm asub aadressil http://www.edufeedr.net/pg/edufeedr/join/71506

II kursuse magistrantidele ma praegu eraldi kursust EduFeedris ei teinud, sest otseselt blogimisülesandeid meil ei ole. Või kavatsevad osad magistrandid siiski seminari kohtumisi oma blogis reflekteerida? Sel juhul saan nende mugavamaks jälgimiseks ka EduFeedri kursuse üles seada.