IFI7065 arvestus

Arvestuse ajad on järgmised:
6. aprill 2015 (põhiarvestuse aeg)
4. mai 2015 (järelarvestuse aeg)

Ehk siis, kes soovivad arvestust saada 6. aprillil, peaksid hiljemalt 5. aprilli õhtuks lisama oma viimase versiooni sissejuhatusest Dropboxi ja registreerima magistritöö teema koos juhendajaga. Kes 6. aprilliks ei jõua, siis teine võimalus on 4. mai ehk siis 3. mai õhtuks peaksid kõik asjad tehtud olema. Kui soovite laupäevaks, 28. märtsiks tagasisidet oma sissejuhatusele, siis ootame teie sissejuhatusi 26. märtsi õhtuks.
Kindlasti registreerige end ÕIS’is antud aine arvestusele, kas siis 6. aprill või 4. mai.

NB! Kõik, kes soovivad laupäeval tulla konsultatsioonile, siis kohtume HTK ruumides, A-317 (andke uksekella)

IFI7065 magistritöö seminar 28.03.2015 kontaktpäev

Viimane kontaktpäev 28. märtsil näeb meil natuke teistmoodi välja kui eelmised. Nimelt otsustasime, et ei ole mõtet koos istuda ja kuulata järjekordselt kõigi edusamme/mitte edusamme, vaid pakume välja individuaalse konsultatsiooni võimaluse. Seega, oleme valmis teiega soovi korral tegelema 28. märtsil alates 12:00 kuni 13:00 ruumis A-317. Osalemine on vabatahtlik st, et kõik, kes tunnevad, et tahavad magistritöö teemal saada veel nõu, tagasisidet või on tekkinud küsimusi nii antud aine läbimisega seoses kui ka magistritööga, on oodatud läbi astuma.

Seoses sellega ootame teie sissejuhatusi Hansu poolt loodud Dropbox’i 26. märtsi õhtuks, et meil oleks reedel võimalus teile kõigile kirjalikku tagasisidet tehtu kohta anda.

Täpsemad arvestuse kuupäevad tulevad järgmise postitusega.

IFI7065 tegevused viimaseks kontaktpäevaks

Suurem osa teist on leidnud endale sobiva teema, sõnastanud esialgse probleemipüstituse paari lausega ning tegelenud uurimisküsimustega. Viimane ülesanne Magistritöö seminar 1 raames koosneb kahest osast:

1. osa magistritöö sissejuhatus
magistritöö sissejuhatus (umbes 2 lk), kus on pikemalt lahti kirjutatud probleem, mida uurima hakatakse, töö eesmärgid ning uurimisküsimused/hüpoteesid ehk siis sissejuhatuses tuleks kirjutada, millest sinu uurimus räägib (teema, valdkond, üldine eesmärk), põhjendada valitud teema aktuaalsust, tähtsust, uudsust ning mida täpsemalt loodad oma tööga saavutada/teada saada. Lisage sissejuhatuse lõppu ka lühike ülevaade töö ülesehitusest (millistest peatükkidest töö hakkaks koosnema).

Selline harjutus annab teile hea stardipositsiooni hakata tegelema oma magistritöö teoreetilise ja empiirilise osaga ning keskenduda juba konkreetsemalt uurimismeetodite kursusel vajalikule metoodikale.

2. osa magistritöö teema registreerimine instituudis 1. aprilliks.

IFI7066 viimase kontaktpäeva ettekanded

Viimasel kontaktpäeval, so 28. märtsil kell 14:00 ruumis A-447 tulevad ettekandmisele järgmised tööd:
Peeter – Meelis, Tuuli
Erkki – Kadri, Tuuli
Kadi – Lili, Ülle
Taimi – Dairi, Lili
Eve – Kärt, Dairi
Kärt – Kristel, Ruth
Katrin – Tuuli, Ülle

Ootame Teie töid Dropboxi 25. märtsiks ja kuna meil on seekord mitu esinejat, siis proovigem ettekanded teha hästi lühikesed ja konkreetsed st 10 minuti jooksul rääkida, mis on töö eesmärk ja probleem, millised on uurimisküsimused, kuidas leiti vastused uurimisküsimustele (ehk siis metoodika ja ka teoreetiline baas) ning kui on juba tulemusi, siis paari sõnaga ka nendest.

Kohtumiseni!

IFI7066 järgmise kontaktpäeva ettekandjad ja retsenseerijad

Järgmisel kontaktpäeval so 14. märtsil (algus 10:00) on meil esialgne kava järgmine:

Kärt – Kristel, Ruth
Katrin – Tuuli, Ülle
Dairi – Kristel, Erkki
Kadri – Kadi, Eve
Ülle – Katrin, Lili
Ruth – Peeter, Meelis

Töid ootame Dropbox’i 11. märtsi õhtuks.