Magistritöö seminar I kodutöö

Nagu kontaktpäeval oli juttu, siis kodutöö järgmiseks kontaktpäevaks koosneb järgnevatest tegevustest:

  • Vali mõni teema valdkond, millest soovid magistritööd teha
  • Alusta teadusartiklite kogumist (järgmiseks kontaktpäevaks võiks olla vähemalt 10 teemakohast artiklit)
  • Vali magistritööde hulgast 3 tööd, mis on seotud sinu huvidega
  • Postita oma ajaveebi hiljemalt 15. veebruari õhtuks ülevaade kogutud artiklitest ning reflekteeri 3 magistritöö seotust sinu huviga ning mis metoodikaid kasutades on antud valdkonnas uurimusi tehtud
  • Ole valmis paari sõnaga tehtut teistega kontaktpäeval jagama
  • Registreeri oma ajaveeb Edufeedr’is.

Kohtumiseni laupäeval, 18. veebruaril kell 14:00 A-303.

Magistritöö seminar II – ettekannete ajakava

Hetkel on ettekannete ajakava ja retsensendid selliselt:

18.02.

Anneli M. “Infosüsteemide toetus juhtimisülesannete ja juhtimisrollide täitmisel alushariduses” – retsenseerivad Linda, Kati

Signe “Vabatahtlike päästjate koolitussüsteemi analüüs ning kaasajastamine”- retsenseerivad Ivar

Linda – “Valikmooduli Haridustehnoloog lasteasutustes läbinud õpetajate pädevuste rakendamise võimalused lasteaia õppeprotsessis” – retsenseerivad Anneli M., Aet

18.03.

Eno “Õpistsenaariumid avatud õpperuumis” – retsenseerivad Angela, Anneli M.

Gätlin Mängustamine, mängude evalveerimine – retsenseerivad Aet, Airit

Kati “E-õppe keskkondade turvaline kasutamine – turvalisuse ja privaatsuse sätete analüüs ja riskide maanduseks ettepanekud” – retsenseerivad Heili, Airit, Dagne

Ivar “Taktikalise teadmuse hõive ja jagamise keskkond” –  retsenseerib Signe

Aet “Innovaatilised VOSK-stsenaariumid II kooliastme muusikaõpetuses” – retsenseerivad Jana, Gätlin

01.04.

Heily – retsenseerivad Kati, Angela

Angela “Digipädevuste hindamine põhikooli väikeklassis” – retsenseerivad Gätlin, Anneli T., Maia

Airit “Haridustehnoloogi roll kooli juhtkonna toetamisel” – retsenseerivad Meelis, Eno, Gätlin, Maia

Jana – retsenseerivad Anneli T., Ivar

Kaidi “Õuesõppe rakendamine personaalsete nutiseadmetega” – retsenseerivad Dagne, Eno

Anneli T. “Tehnoloogia ja innovatsiooni läbiva teema rakendamine koostöös koolivälise partneriga: juhtumiuuring Väätsa Põhikooli näitel” – retsenseerivad

Maia “Nutirakenduste ratta (Padagogy Wheel) kohandamine Eesti oludele” – retsenseerivad

Kadi – retsenseerivad

Meelis “E-koolitus avalikus sektoris” – retsenseerib Signe

Dagne “Innovaatilised õpistsenaariumid noorsootöös” –  retsenseerivad Linda, Kaidi

 

Palun kirjutage selle postituse kommentaaridesse oma nimi ja ligikaudne teema pealkiri, et retsenseerijatel oleks võimalik valida sobiv töö retsenseerimiseks (igaüks annab tagasisidet kahele tööle). Kui te soovite oma ettekandepäeva muuta, siis palun leidke ise, kellega ära vahetada ning teavitage muudatustest ka Terjet e-maili teel või jättes vastava info kommentaaridesse.