Magistritöö seminar I arvestuse ajad

Magistritöö seminar I põhiarvestuse ajad:

Põhiarvestuse aeg I: 01.04.2017 (ehk siis viimane kontaktpäev)

Põhiarvestuse aeg II: 09.06.2017 

Valige üks aegadest ning registreerige end ÕIS’is.

Tuletame veel meelde, kuidas arvestust saada:

  • …tuleb aktiivselt osaleda kõigil kontaktpäevadel (4x) st kommenteerida, vahetada mõtteid, pakkuda ideid kaastudengite projektidele
  • …esitleda kontaktpäevadel oma magistritöö projekt (viimaseks kontaktpäevaks 2-3 lehekülge sissejuhatust, kus on ära kirjeldatud probleem, eesmärgid, ülesanded, uurimisküsimused)
  • …tuleb registreerida magistritöö teema Digitehnoloogiate instituudis (eeldab juhendaja olemasolu) 1. aprilliks 2017. Vastav vorm leitav instituudi lehelt.

Kui 01.04 ei jõua valmis sissejuhatust koos vajalike osadega, siis valige arvestuse ajaks 09.06, kuid vaatamata sellele registreerige 01.04.2017 kindlasti oma teema instituudis.

 

Magistritöö seminar II arvestuse ajad

Magistritöö seminar II põhiarvestuse ajad:

Põhiarvestuse aeg I: 01.04.2017 (ehk siis viimane kontaktpäev)

Põhiarvestuse aeg II: 09.06.2017 (võimalus neile, kes kevadel ei kaitse, aga sooviks siiski antud aine arvestatud saada)

Valige üks aegadest ning registreerige end ÕIS’is.

Tuletame veel meelde, kuidas arvestust saada:

  • oma magistritöö esitamine kontaktpäeval, kus on olemas sissejuhatus koos probleemi püstituse, eesmärkide ja uurimisküsimustega, teoreetiline raamistik/kirjanduse ülevaade, metoodika ning ka andmete analüüsist midagi.
  • kahe magistritöö retsenseerimine

Jõudu ja pealehakkamist veel viimasteks pingutusteks!

 

Magistritöö seminar I – ülesanne kolmandaks kontaktpäevaks

Kolmandaks kontaktpäevaks 18. märtsil on esmaskursuslaste ülesanne järgmine:

Tutvuge siia postitusele lisatud magistritööde eesmärkide ja uurimisküsimuste skeemidega.

Kirjutage nende eeskujul oma magistritöö kohta välja:

  • magistritöö probleem ühe lausega
  • magistritöö eesmärgid
  • magistritöö uurimisküsimused

Juhul kui eesmärkide ja uurimisküsimuste vahel on keerulisemad seosed (näiteks tööl on 2 eesmärki ning osa uurimisküsimusi on seotud esimese ja osa teise eesmärgiga), siis võite lisada ka skeemi, mis näitab eesmärkide ja uurimisküsimuste vahelisi seoseid.

Kuna ülesande postitamine viibis, siis palun tehke oma postitused kontakttunniks ära.