Magistritöö seminar II arvestuse ajad

Magistritöö seminar II põhiarvestuse ajad:

Põhiarvestuse aeg I: 01.04.2017 (ehk siis viimane kontaktpäev)

Põhiarvestuse aeg II: 09.06.2017 (võimalus neile, kes kevadel ei kaitse, aga sooviks siiski antud aine arvestatud saada)

Valige üks aegadest ning registreerige end ÕIS’is.

Tuletame veel meelde, kuidas arvestust saada:

  • oma magistritöö esitamine kontaktpäeval, kus on olemas sissejuhatus koos probleemi püstituse, eesmärkide ja uurimisküsimustega, teoreetiline raamistik/kirjanduse ülevaade, metoodika ning ka andmete analüüsist midagi.
  • kahe magistritöö retsenseerimine

Jõudu ja pealehakkamist veel viimasteks pingutusteks!

 

Magistritöö seminar II – ettekannete ajakava

Hetkel on ettekannete ajakava ja retsensendid selliselt:

18.02.

Anneli M. “Infosüsteemide toetus juhtimisülesannete ja juhtimisrollide täitmisel alushariduses” – retsenseerivad Linda, Kati

Signe “Vabatahtlike päästjate koolitussüsteemi analüüs ning kaasajastamine”- retsenseerivad Ivar

Linda – “Valikmooduli Haridustehnoloog lasteasutustes läbinud õpetajate pädevuste rakendamise võimalused lasteaia õppeprotsessis” – retsenseerivad Anneli M., Aet

18.03.

Eno “Õpistsenaariumid avatud õpperuumis” – retsenseerivad Angela, Anneli M.

Gätlin Mängustamine, mängude evalveerimine – retsenseerivad Aet, Airit

Kati “E-õppe keskkondade turvaline kasutamine – turvalisuse ja privaatsuse sätete analüüs ja riskide maanduseks ettepanekud” – retsenseerivad Heili, Airit, Dagne

Ivar “Taktikalise teadmuse hõive ja jagamise keskkond” –  retsenseerib Signe

Aet “Innovaatilised VOSK-stsenaariumid II kooliastme muusikaõpetuses” – retsenseerivad Jana, Gätlin

01.04.

Heily – retsenseerivad Kati, Angela

Angela “Digipädevuste hindamine põhikooli väikeklassis” – retsenseerivad Gätlin, Anneli T., Maia

Airit “Haridustehnoloogi roll kooli juhtkonna toetamisel” – retsenseerivad Meelis, Eno, Gätlin, Maia

Jana – retsenseerivad Anneli T., Ivar

Kaidi “Õuesõppe rakendamine personaalsete nutiseadmetega” – retsenseerivad Dagne, Eno

Anneli T. “Tehnoloogia ja innovatsiooni läbiva teema rakendamine koostöös koolivälise partneriga: juhtumiuuring Väätsa Põhikooli näitel” – retsenseerivad

Maia “Nutirakenduste ratta (Padagogy Wheel) kohandamine Eesti oludele” – retsenseerivad

Kadi – retsenseerivad

Meelis “E-koolitus avalikus sektoris” – retsenseerib Signe

Dagne “Innovaatilised õpistsenaariumid noorsootöös” –  retsenseerivad Linda, Kaidi

 

Palun kirjutage selle postituse kommentaaridesse oma nimi ja ligikaudne teema pealkiri, et retsenseerijatel oleks võimalik valida sobiv töö retsenseerimiseks (igaüks annab tagasisidet kahele tööle). Kui te soovite oma ettekandepäeva muuta, siis palun leidke ise, kellega ära vahetada ning teavitage muudatustest ka Terjet e-maili teel või jättes vastava info kommentaaridesse.