IFI7065.DT Magistritöö seminar I

L 08.02.2020 kell 10:15–13:45 ruum A-447
Sissejuhatus kursusesse. Õpikeskkonna ülesseadmine. Lõputöödega seotud dokumendid ja juhendid Digitehnoloogiate instituudis. DigiÕIS, ETERA ja Digitehnoloogiate instituudi teemaderegister. Instituudi õppejõudude ja teadurite poolt väljapakutud magistritööde teemad. Haridustehnoloogiaalaste magistritööde tüübid.

Iseseisev töö (tähtaeg: 05.03.2020):
Leida kolm oma magistritöö ideele kõige lähedasemat magistritööd ning koostada nende võrdlus.

P 08.03.2020 kell 10:15–13:45 ruum A-447
Ülevaade teemavalikust. Magistritöö probleemi, eesmärgi ja uurimisküsimuste sõnastamine. Märksõnade valik. Kirjandusallikate otsing teadusartiklite andmebaasidest.

Iseseisev töö (tähtaeg: 18.03.2020):
Magistritöö probleemi, eesmärgi ja uurimisküsimuste sõnastamine. Märksõnad, allikate otsing.

L 21.03.2020 kell 10:15–13:45, Zoom
Iseseisvate tööde analüüs. Magistritöö struktuuri kavandamine. Kirjandusallikate hindamise, haldamise ja lugemise strateegiad.

Iseseisev töö (tähtaeg: 02.04.2020):
Magistritöö struktuuri kavandamine

P 05.04.2020 kell 10:15–13:45, Zoom
Iseseisvate tööde analüüs. Magistritöö sissejuhatuse kavandamine. Kasutatud allikate viidete vormistamine APA7 viitamissüsteemis.

Iseseisev töö (tähtaeg: 15.04.2020):
Magistritöö sissejuhatuse kirjutamine.

L 18.04.2020 kell 10:15–13:45, Zoom
Magistritöö struktuuri ja sissejuhatuste esitlused. Arvestus. Kokkuvõte kursusest.

Arvestus 18.04.2020, järelarvestus 16.06.2020.

Täiendav info: