IFI7065 Magistritöö seminar I

Kontaktpäevade toimumisajad:

03.02.2018 kell 10.00–14.00 ruumis A-402.
Sissejuhatus kursusesse. Õpikeskkonna ülesseadmine. Lõputöödega seotud dokumendid ja juhendid Digitehnoloogiate instituudis. Digitehnoloogiate instituudi teemaderegister. Instituudi õppejõudude ja teadurite poolt väljapakutud magistritööde teemad. Haridustehnoloogiaalaste magistritööde tüübid. Kirjandusallikate otsing teadusartiklite andmebaasidest. Kirjandusallikate hindamise, haldamise ja lugemise strateegiad.

03.03.2018 kell 10.00–14.00 ruumis A-402.
Ülevaade iseseisvatest töödest. Magistritöö probleemi, eesmärgi ja uurimisküsimuste sõnastamine. Kirjandusallikate viidete vormistamine APA6 viitamissüsteemis.

17.03.2018 kell 10.00–14.00 ruumis A-402.
Ülevaade iseseisvatest töödest. Magistritöö struktuuri kavandamine. Uurimismeetodite valik. Magistritöö sissejuhatuse kirjutamine.

07.04.2018 kell 10.00–14.00 ruumis A-402.
Magistritöö struktuuri ja sissejuhatuste esitlused. Arvestus. Kokkuvõte kursusest.

Arvestus: 07.04.2018

Täiendav info:

Advertisements