IFI7065.DT Magistritöö seminar I

L 09.02.2019 kell 10:15–13:45 ruum A-447
Sissejuhatus kursusesse. Õpikeskkonna ülesseadmine. Lõputöödega seotud dokumendid ja juhendid Digitehnoloogiate instituudis. Digitehnoloogiate instituudi teemaderegister. Instituudi õppejõudude ja teadurite poolt väljapakutud magistritööde teemad. Haridustehnoloogiaalaste magistritööde tüübid.

Iseseisev töö (tähtaeg: 05.03.2019):
Leida kolm oma magistritöö ideele kõige lähedasemat magistritööd ning koostada nende võrdlus.

L 09.03.2019 kell 10:15–13:45 ruum A-447
Ülevaade teemavalikust. Magistritöö probleemi, eesmärgi ja uurimisküsimuste sõnastamine. Märksõnade valik. Kirjandusallikate otsing teadusartiklite andmebaasidest.

Iseseisev töö (tähtaeg: 20.03.2019):
Magistritöö probleemi, eesmärgi ja uurimisküsimuste sõnastamine. Märksõnad, allikate otsing.

P 24.03.2019 kell 10:15–13:45 ruum A-447
Iseseisvate tööde analüüs. Magistritöö struktuuri kavandamine. Kirjandusallikate hindamise, haldamise ja lugemise strateegiad.

Iseseisev töö (tähtaeg: 02.04.2019):
Magistritöö struktuuri kavandamine

L 06.04.2019 kell 10:15–13:45 ruum A-447
Iseseisvate tööde analüüs. Magistritöö sissejuhatuse kavandamine. Kirjandusallikate viidete vormistamine APA6 viitamissüsteemis.

Iseseisev töö (tähtaeg: 16.04.2019):
Magistritöö sissejuhatuse kirjutamine.

L 20.04.2019 kell 10:15–13:45 ruum A-447
Magistritöö struktuuri ja sissejuhatuste esitlused. Arvestus. Kokkuvõte kursusest.

Arvestus: 20.04.2019

Täiendav info: