IFI7066.DT Magistritöö seminar II

09.02.2019 kell 14.15–17.45
Sissejuhatus seminari, seminari formaadi tutvustamine, individuaalsete plaanide kooskõlastamine.

Iseseisev töö: Kirjanduse ülevaade oma magistritöö teemadel, maht 20 lk, kasutatud 10–15 allikat (viis võõrkeelset allikat). Võtta kaasa 09.03 seminari

09.03.2019 kell 14.15–17.45
Seminaris kirjanduse ülevaadete tutvustamine grupitöös, teemade kaupa jagunemine

Iseseisev töö: metoodika peatüki lahti kirjutamine, maht 4–6 lk, kasutatud 3-5 allikat (2 võõrkeelset). Võtta kaasa 24.03 seminari.

24.03.2019 kell 14.15–17.45
Metoodikate arutelu gruppides

Iseseisev töö: Uuringu esimese etapi läbiviimine (ühele uurimisküsimusele vastuse leidmine) ja lahti kirjutamine, maht 2–3 lk. Tulemuste alapeatüki tulemuste esitamine õpikeskkonda hiljemalt 06.04. Kaaslase tööle tagasiside andmine seminaris.

06.04.2019 kell 14.15–17.45
Tulemuste arutelu, teoreetiliste lähtekohtadega võrdlemine.

Iseseisev töö:

20.04.2019 kell 14.15–17.45
Individuaalsete tööde esitamine. Kaaslase tööle tagasiside andmine seminaris.

Arvestus: 20.04.2019
Järelarvestus: 10.06.2019 kell 12.00, elektrooniliselt

Täiendav info: