IFI7066.DT Magistritöö seminar II

L 08.02.2020 kell 14.15–17.45, ruum A-447
Sissejuhatus seminari, seminari formaadi tutvustamine, individuaalsete plaanide kooskõlastamine. Töö kirjandusega.

Iseseisev töö: Kirjanduse ülevaade oma magistritöö teemadel, maht 20 lk, kasutatud 10-15 allikat (10 võõrkeelset allikat). Võtta kaasa 08.03 seminari.

P 08.03.2020 kell 14.15–17.45, ruum A-447
Seminaris kirjanduse ülevaadete tutvustamine grupitöös, teemade kaupa jagunemine. Töö metoodiliste materjalidega. Kasutatud allikate viidete vormistamine APA7 viitamissüsteemis.

Iseseisev töö: metoodika peatüki lahti kirjutamine, maht 4-6 lk, kasutatud 3-5 allikat (3 võõrkeelset). Uurimisinstrumendi väljatöötamine. Võtta kaasa 21.03 seminari.

L 21.03.2020 kell 14.15–17.45, Zoom
Metoodikate arutelu gruppides, uurimisinstrumendite arutelu, võrdlus teoreetiliste käsitlustega.

Iseseisev töö: Uuringu esimese etapi läbiviimine (ühele uurimisküsimusele vastuse leidmine) ja lahti kirjutamine, maht 2-3 lk. Tulemuste alapeatüki tulemuste esitamine hiljemalt 04.04. Kaaslase tööle tagasiside andmine seminaris.

P 05.04.2020 kell 14.15–17.45, Zoom
Tulemuste esitlemine, teoreetiliste lähtekohtadega võrdlemine.

Iseseisev töö: Kogu töö esitamine hiljemalt 14.04.

L 18.04.2020 kell 14.15–17.45, Zoom
Lõpukonverents

Arvestus 18.04.2020, järelarvestus 03.05.2020.

Täiendav info: